INFO_DDT_Financieel - Stichting Districtsshow Zuid-Holland

Ga naar de inhoud
Wilt u ons financieel helpen, dat kan!
Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Stichting Districtsshow Zuid-Holland organiseert dit jaar de districtstentoonstelling Zuid-Holland 2021. Zo'n spektakel vergt veel voorbereidingen en daar is het stichtingsbestuur dan ook al druk mee bezig.  Denk maar eens aan de zaal, keurmeesters, materiaal, hulp  enz.

Dit alles en meer moet goed geregeld worden. Zo is er ook een financiële kant waar ook het één en ander voor geregeld moet worden. Het stichtingsbestuur is hier ook al druk mee, zoals met het aanschrijven van sponsoren en adverteerders. Denk hierbij aan advertenties in de catalogus enz.

Daarom doen wij ook een beroep op u.
Wellicht wil het bedrijf waar u werkt of weet u een ander bedrijf dat wel wil adverteren in de catalogus. De prijzen en afmetingen voor deze advertenties zijn te vinden op onze site, www.SDZH.nl
Maar wij willen ook u de gelegenheid bieden om voor uw vereniging een advertentie te plaatsen. Denk hierbij aan het logo en website van uw verenging.
Tevens willen wij u als fokker de gelegenheid bieden om een advertentie te plaatsen in onze catalogus.
De afmeting voor de te plaatsen advertentie is 6,5 (h) x 9 (b) cm, tegen de schappelijke prijs van € 15,00. Natuurlijk kunt u ook een grotere advertentie doorgeven, de prijs zal dan hieraan aangepast worden.
Voorbeeld: Is uw advertentie 2x zo groot, dan is de prijs € 25,00.

Wanneer willen wij de advertentie uiterlijk binnen hebben?
Uiterlijk 24 november a.s. willen wij de advertenties binnen hebben (voorkeur een JPGje of PNG).
Natuurlijk mag u ook een goed voorbeeld van uw advertentie inleveren.

Onze voorkeur gaat uit dat u uw advertentie mailt naar: lexkaptein@upcmail.nl onder vermelding van uw NAW-gegevens of het via het aanmeldingsformulier instuurt.

Wij rekenen op U!      Alvast hartelijk dank.

Namens het stichtingsbestuur,
Andre Leeuwenstein,
Voorzitter SDZH
© 2018-2022 - Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Bijgewerkt t/m: 01-01-2022
Terug naar de inhoud